Policja i WOT sprawdzają przestrzeganie kwarantanny

Utrzymujący się stan epidemii oraz wzrost liczby chorych na COVID-19 nakłada na policję stały obowiązek weryfikacji przestrzegania nałożonej kwarantanny.
Jednym z codziennych zadań kołobrzeskich dzielnicowych jest sprawdzanie stosowania się do nałożonych obostrzeń. Dzielnicowi wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej dokonują systematycznych kontroli osób przebywających na kwarantannie. Z początkiem bieżącego miesiąca policjanci są wspomagani przez żołnierzy z 142 Batalionu Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie. Żołnierze wspierają policjantów w trakcie codziennych zadań podczas walki z pandemią.
Należy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny nawet do 30 000 złotych.

Komentarze