Policja kontrolowała tym razem pieszych

Czuwanie nad bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego to jedno z najważniejszych zadań policjantów „drogówki”. W tym tygodniu funkcjonariusze przeprowadzili działania mające na celu uświadomienie pieszym jak ważne jest bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i odpowiedzialne zachowanie uczestnika drogi.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przeprowadzili działania związane z właściwymi zachowaniami pieszych na drodze. Patrolując ulice, a szczególnie miejsca w obrębie przejść dla pieszych, reagowali na wykroczenia popełniane przez pieszych. Kilkanaście zatrzymanych do kontroli osób z reguły przechodziło, bądź przebiegało przez ulicę w miejscu niedozwolonym. Wyjaśnienia takich zachowań były bardzo różne. Piesi twierdzili, że bardzo się spieszą lub nie zauważyli, bądź nie wiedzieli, że w danym miejscu nie można przechodzić. Kilka osób pozostawiło swój pojazd bezpośrednio przy przejściu dla pieszych, a inni przejeżdżali przez nie rowerami. Podczas działań dało się zauważyć, że znaczna część zatrzymanych do kontroli, bo ponad 80%, to osoby w przedziale wiekowym 60+.
Dane dotyczące wypadków drogowych z udziałem pieszych w powiecie kołobrzeskim wskazują, że w 2022 roku było ich 19. Śmierć poniosły 2 osoby, a rannych zostało 8, analogicznie w roku 2023 odnotowano 11 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, a 10 zostało rannych. Niestety z danych wynika także, że najwięcej wypadków z udziałem pieszych odnotowuje się w przedziale wiekowym 60+.
By poprawić bezpieczeństwo pieszych funkcjonariusze realizują powiatowy program działań, związany przede wszystkim z nadzorem nad ruchem drogowym w tym obszarze, ale też kształtowaniem świadomości uczestników ruchu drogowego, czy wdrażaniem rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiających bezpieczeństwo pieszych

Komentarze