Policja podsumowała Sunrise Festival

Zakończyła się akcja policyjna „SUNRISE 2022”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego mieszkańcom, turystom oraz uczestnikom festiwalu, który odbywał się w Podczelu. 

W ramach prowadzonych działań zatrzymano 35 sprawców przestępstw, głównie za posiadanie środków odurzających oraz nietrzeźwych kierujących, a także 4 osoby poszukiwane. Ponadto policjanci stosowali postępowanie mandatowe w stosunku do osób zakłócających spokój i porządek publiczny.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego dbali o bezpieczeństwo uczestników dróg, zarówno tych poruszających się pojazdami jak i pieszych oraz kierowali ruchem. Mimo to, zdarzały się przypadki zakłócenia płynności ruchu przez nieodpowiedzialne osoby, czyli pieszych, którzy świadomie blokowali ruch drogowy, a także poprzez parkowanie pojazdów w sposób uniemożliwiający przejazd. Odnotowano jeden wypadek (potrącenie rowerzysty) oraz 25 kolizji.

Zabezpieczenie tak dużej imprezy wymagało zaangażowania dużych sił. Kołobrzeskich funkcjonariuszy wspierali także mundurowi z innych jednostek woj. zachodniopomorskiego, a także funkcjonariusze z innych podmiotów, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska czy też Urząd Celno-Skarbowy.

Komentarze