Polityka rowerowa – nadzieje, potrzeby, zagrożenia

Dział Promocji Miasta zaprasza mieszkańców, samorządowców, radnych na cykl spotkań otwartych w kontekście szeroko pojętych działań w ramach ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Tytuł najbliższego spotkania to „Polityka rowerowa – nadzieje, potrzeby, zagrożenia”.

Mamy 38 kilometrów ścieżek rowerowych na terenie miasta, z czego na drogach wojewódzkich 2,4 km, na drogach krajowych 1,8 km, na drogach powiatowych 3,5 km. W gminie wiejskiej mamy 144 kilometry. To sporo, jednak od kilku lat widać pewną stagnację w tym obszarze. W śródmieściu mamy problem z przedwojennym układem urbanistycznym ulic, który jest wpisany do rejestru zabytków. W pozostałych dzielnicach, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy następował urbanistyczny boom, nikt nie przypuszczał, że za kilkadziesiąt lat mieszkańcy znowu zapragną poruszać się rowerami.

Czy Kołobrzeg jest miastem przyjaznym rowerzystom? Niektóre rozwiązania, które w Europie są standardem, np. uspokojenie ruchu, w polskich miastach są postrzegane jako kontrowersyjne i wręcz niemożliwe do wprowadzenia.

Niewątpliwie potrzebna jest koordynacja działań wielu wydziałów Urzędu Miasta, np. Edukacji Kultury i Sportu w zakresie dojazdów do szkoły, Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Miasta w zakresie miejsc na drogi rowerowe, Referatu Funduszy Zewnętrznych w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji czy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

Może potrzebny w tym zakresie jest społeczny pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej? Do jego kompetencji należałoby zgłaszanie propozycji nowych ścieżek, przeprowadzanie konsultacji, opiniowanie rozwoju sieci rowerowej, koordynowanie działań innych urzędów, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej.

Co dalej z Kołobrzeskim Rowerem Miejskim? W ostatnich sezonach liczba wypożyczeń systematycznie spada, niektóre miasta rozważają jego likwidacje. Inne z kolei, chcą angażować się w miejskie rowery elektryczne.

Miasto przygotowało specjalną ankietę, dotyczącą komunikacji rowerowej w naszym mieście. Będzie można się z nią zapoznać i wypełnić podczas spotkania.

O tym będziemy rozmawiać podczas pierwszego po wakacjach spotkania otwartego, które odbędzie się już we wtorek 26. września o godzinie 18. w Laboratorium Kultury Adebar.

Cykl spotkań „Europejska Stolica Kultury 2029 w Kołobrzegu – pytania, wyzwania i opinie”

Otwarte publiczne spotkania z mieszkańcami Kołobrzegu polegają na pogłębionej dyskusji dotyczącej problemów miasta i regionu, które wymagają szerokiej konsultacji społecznej.

W ramach projektu dotychczas odbyły się cztery spotkania. Jedno dotyczyło przyszłości amfiteatru, drugie edukacji i lokalnego rynku pracy, trzecie ruchu kołowego w mieście, czwarte przestrzeni parkowej, architektonicznej i reklamowej.

Mając na uwadze zainteresowanie dotychczasowymi spotkaniami, we wrześniu cykl zostaje wznowiony. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu we wtorek w Laboratorium Kultury Adebar o godzinie 18.0.

Komentarze