Pomnik droższy, niż planowano – będzie dofinansowany?

720 tysięcy złotych ma kosztować pomnik Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców”.

Społeczny komitet budowy pomnika nadal zbiera fundusze na jego budowę. Do tej pory udało się już zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych. W międzyczasie radni wydali zgodę na umiejscowienie pomnika przy cmentarzu na ul. 6 Dywizji Piechoty. Okazało się jednak, że koszt całej inwestycji będzie większy, niż zakładano. Jeszcze w ubiegłym roku mówiło się o kwocie około 420 – 450 tysięcy złotych.  Okazało się jednak, że pojawiły się okoliczności, których wcześniej nie wzięto pod uwagę przy wycenie inwestycji. Konieczne jest m.in. uzbrojenie terenu.

Stowarzyszenie szuka pieniędzy na realizację celu i planuje wystąpić o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednorazowo na tego typu inicjatywę można uzyskać nawet 300 tysięcy złotych. Jednocześnie komitet nie zaprzestaje zbiórki pieniędzy. Darczyńcy mogą dokonywać wpłat na konto stowarzyszenia w banku PeKaO S.A. nr : 52 1240  6508  1111  0010  8590  7576

POP

 

Komentarze