Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach – mostem dla zdrowia dzieci i młodzieży

W moim życiu szkolnym zdarzyło się wiele momentów, które pozostawiły trwałe ślady. Były to nie tylko wyjątkowe osiągnięcia uczniów, ale również chwile, w których musiałam stawić czoła trudnościom emocjonalnym i edukacyjnym dzieci, problemom domowym i zdrowotnym. W tych właśnie chwilach pomoc psychologiczno-pedagogiczna ma nieocenione znaczenie dla dzieci i ich rodzin.

Zakres pomocy bardzo się zmieniał na przestrzeni moich ponad 30 lat pracy. Współczesny świat niesie ze sobą nowe wyzwania:

– wpływ mediów społecznościowych i związane z nimi zagrożenia,

– niewłaściwe treści z internetu, które wpływają na stan emocjonalny dzieci i młodzieży,

– nowy rodzaj problemów rodzinnych polegający na rozbiciu więzi, przez nadmierne korzystanie z urządzeń multimedialnych.

Ze starych i wiecznych problemów pozostały – presja szkolna, agresja, uzależnienia, kwestie związane z tożsamością i przynależnością społeczną oraz problemy rodzinne. Ciągłym wyzwaniem jest zmniejszenie stygmatyzacji związanej z korzystaniem z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wciąż istnieje pewien opór przed szukaniem wsparcia w dziedzinie psychologii czy pedagogiki. Konieczne są działanie edukacyjne, które pomogą zrozumieć, że korzystanie z usług psychologiczno-pedagogicznych nie oznacza słabości, ale jest wyrazem troski o zdrowie psychiczne i rozwój. Specjaliści szkolni są sprzymierzeńcami dla rodzin w walce z trudnościami. Dzięki konsultacjom można zrozumieć, że człowiek nie jest sam i że istnieją strategie, które pomagają pokonać lęki i stawić czoła wyzwaniom, że program nauczania można dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Działania podejmowane przez psychologa i pedagoga mogą przyczynić się do zwiększenia pewności siebie, rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz radzenia sobie z stresem. Można podzielić się problemami, o których wcześniej nikt nie wiedział i znaleźć w porę pomoc.

Jak jest z dostępnością specjalistów w kołobrzeskich publicznych placówkach oświatowych ? Oto krótkie zestawienie:

Dzieci w przedszkolach mamy 1133. Liczba etatów zatrudnionych specjalistów: psycholog – 3,5; pedagog specjalny – 3,2; logopeda – 8. We wszystkich przedszkolach 53 maluszków posiada orzeczenia i wspierają ich nauczyciele wspomagający – 16 etatów. Szkoły liczą 3858 uczniów, a liczba etatów specjalistów to: psycholog – 8,7; pedagog – 10,5; pedagog specjalny – 4,5; logopeda 7,7. Jest 214 uczniów z orzeczeniami z którymi pracują nauczyciele wspomagający w ilości 56,6 etatów.

Zaznaczam, że ilość zatrudnionych specjalistów jest zgodna z obowiązującymi przepisami, ale zadam pytania – czy te przepisy przystają do rzeczywistych potrzeb uczniów i ich rodzin ? Czy zasoby kadrowe są wystarczające ? Czy każdy uczeń otrzyma wystarczająco dużo czasu i uwagi od specjalistów? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to most łączący zdrowie psychiczne z sukcesem edukacyjnym. Jest to kluczowy element opieki nad młodymi ludźmi, który pozwala im rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale także emocjonalnie. To także inwestycja w przyszłość, w nasze zdrowe i pewne siebie dzieci.

 

 

Komentarze