Pomyślmy o mieszkańcach Dzielnicy Zachodniej

Trudno nie odnieść wrażenia, że Dzielnica Zachodnia komunikacyjnie jest nadal terenem wykluczonym. Można do niej dojechać ulicą Jedności Narodowej, również poprzez ul. Sienkiewicza, ewentualnie ul. Bałtycką i w zasadzie tymi samymi drogami można wyjechać. Obecnie, przy okazji remontu ul. Jedności Narodowej uwidocznione są mankamenty tego układu ulic i korki w szczytach, porannym i popołudniowym. Dla niecierpliwych jest oczywiście objazd ul. Wylotową, przez Grzybowo, ale raz, że jest to spore nadrobienie drogi, a dwa, nie daje on gwarancji przejazdu bezkolizyjnego (wąskie gardło ronda u zbiegu ulic Starynowskiej i Grzybowskiej. Po zakończeniu remontu ul. Jedności Narodowej, ulica ta na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Aciszewskiego i Wiosennej, ma być jednokierunkowa, co urzędnikom wydaje się dobrym rozwiązaniem, bo każdy, kto wjedzie w Arciszewskiego będzie mógł wyjechać albo Wiosenną, albo projektowanym łącznikiem pomiędzy Arciszewskiego a Klonową. A dla drugich, jest to skumulowanie ruchu samochodów w uliczkach osiedlowych, w ogóle nieprzystosowanych do zwiększenia ruchu. Magistrat przekonuje, że odbyły się konsultacje, podczas których nie było uwag do tego rozwiązania. Nasz klub stoi jednak na stanowisku, że mieszkańcy ulic Klonowej, Wczasowej, Świerkowej i Sosnowej mogli nie mieć świadomości, że ruch z ul. Arciszewskiego ma być skierowany na te ulice osiedlowe, poprzez łącznik, który ma wybudować inwestor nowoczesnego obiektu hotelowo – uzdrowiskowego przy ul. Arciszewskiego. Podobnie jest z mieszkańcami ul. Wiosennej, którzy przyzwyczaili się, że ich ulica jest spokojną, z miejscami postojowymi wzdłuż północnego krawężnika. Po zmianach ruch tam będzie większy. Dużo większy. Sobieskiego i Próżna też odnotują zwiększony ruch. Ja tych zmian nie rozumiem, ale chciałabym zrozumieć. Szczególnie to, którędy ulicę Arciszewskiego opuszczać będą autobusy? Wiosenną, czy Klonową? Do tej pory wjeżdżały ulicą jedności Narodowej i wyjeżdżały tą ulicą. Szybko i sprawnie. Nie można przejść obojętnie obok tematu połączenia ul. Wylotowej z ul. Jasną. Pojawiły się jakieś trudności, trzeba się z nimi zmierzyć i zakończyć sprawę w przyszłej kadencji.

Sama ulica jedności Narodowej ma uzyskać nowy wygląd. Usunięto część drzew, ale pod okiem miejskiego ogrodnika, ma pojawić się nowa zieleń zorganizowana, sadzona bezpośrednio w gruncie oraz taka w donicach, ustawianych wzdłuż ciągów pieszo – rowerowych. Jestem Ciekawa, jak to będzie wyglądać po zakończeniu inwestycji. Bo projekt projektem, a życie życiem.

Karolina Szarłata – Woźniak

Klub Radnych Koalicja Samorządowa

Komentarze