Ponad 900 pacjentów pozostało bez opieki lekarskiej

“Gazeta Kołobrzeska” jako pierwsza poinformowała o problemie, z jakim borykają się pacjenci Przychodni Rodzinnej, przy ul. Unii Lubelskiej. Na zasłużoną emeryturę odeszła dr Jezierska o czym pacjenci poinformowani zostali 1 stycznia tego roku. – Kazano nam szukać sobie lekarza. Obdzwoniłam wszystkie przychodnie i żaden lekarz nie chce przyjąć mojego 80-letniego ojca.  Co robić? – żali się nasza Czytelniczka. O problemie szczegółowo piszemy w dzisiejszym wydaniu Gazety Kołobrzeskiej (piątek, 8 stycznia) w materiale pt. Pacjenci zostali bez lekarza, a tych jak na lekarstwo”. Mając na uwadze dobro pacjentów i naszych Czytelników problem zgłosiliśmy w Ministerstwie Zdrowia (czekamy na odpowiedź) , w NFZ w Szczecinie i kołobrzeskim magistracie. Po naszych sygnałach już wiemy, że w ciągu najbliższych dni zwołana zostanie komisja społeczna Rady Miasta, aby pochylić się nad problemem mieszkańców.  Niżej publikujemy odpowiedź NFZ, którą dla Gazety Kołobrzeskiej przygotował NFZ:

“Lekarz nie ma co prawda obowiązku informowania osobiście każdego pacjenta o zaprzestaniu udzielania świadczeń, ale informacja o tym powinna być dostępna w przychodzi przynajmniej na trzy miesiące przed zakończeniem przyjmowania pacjentów. Jeśli uprzednio wybrany podmiot zakończył działalność, trzeba jak najprędzej złożyć deklaracje wyboru do nowego podmiotu. Każdy pacjent ma prawo bezpłatnie zmienić lekarza dwa razy w roku. Jeśli wybór  nowego lekarzawynika z powodu zaprzestania udzielania świadczeń przez poprzedniego,  to nie jest to liczone jako zmiana.  Do dr Jezierskiej zadeklarowanych było 905 pacjentów. W Kołobrzegu jest obecnie 20 placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Tylko przy ul. Unii Lubelskiej, a zatem najbliżej poradni, która została zamknięta, funkcjonuje 8 innych podmiotów POZ.

Na 20 podmiotów POZ w Kołobrzegu:

1 ma mniej niż 1 tysiąc zadeklarowanych pacjentów;

8 podmiotów ma na liście mniej niż 2 tysiące pacjentów.

6 podmiotów ma od 2000 – 2 500 tysiąca zadeklarowanych pacjentów

Wszystkie one mogą przyjąć na swoje listy dodatkowych pacjentów.

Pacjent powinien być także poinformowany o dostępie do dokumentacji medycznej.  Za udostępnienie dokumentacji medycznej, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, nie wyższą niż określoną w obowiązujących przepisach.
Nie pobiera się jednak tej opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
Obecnie za jedną stronę wyciągu albo odpisu świadczeniodawca może pobrać nie więcej niż 10,34 zł, za 1 stronę kopii albo wydruku- 0,36 zł; za dokumentację na informatycznym nośniku danych – 2,07 zł.

 

NFZ jest płatnikiem za świadczenia  lekarza, pielęgniarki, położnej  POZ.

Natomiast stworzenie i utrzymanie warunków do funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej leży po stronie samorządu. To samorząd ma zapewnić optymalne warunki, aby POZ mógł się rozwijać zapewniając opiekę całej populacji zamieszkującej gminę, miejską czy wiejską.

Anna Buchner-Wrońska

 

Komentarze