Ponad dwa miliony w powiecie kołobrzeskim na drogi

Zachodniopomorskie gminy i powiaty przebudują w tym roku ze wsparciem samorządu województwa blisko 28 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nasz powiat otrzyma ponad 2 miliony złotych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w gminach Kołobrzeg, Ustronie Morskie i Dygowo. 

Dotacje udzielane przez Urząd Marszałkowski WZ to środki pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2023 rok to ponad 18 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 18 projektów z zakresu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 18 111 000 zł oraz 1 projekt inwestycyjny – zakup sprzętu informatycznego (6 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują blisko 28 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Bardzo się cieszę, że gminy w naszym powiecie otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 2 milionów złotych na wnioskowane drogi gruntowe przez wójtów gmin Kołobrzeg, Dygowo i Ustronie Morskie. W miniony piątek podpisałam pierwszą umowę z wójtem Włodzimierzem Popiołkiem na drogę dojazdową w Niekaninie i tam dofinansowanie wyniosło 663 878,72 zł. Nasi beneficjenci partycypują w kosztach w 50%. W gminie Ustronie Morskie dofinansowana będzie droga w Rusowie w kwocie 907 659, 36zł, a w gminie Dygowo na odcinek Czernin-Bardy kwota 480 113, 77 zł – poinformowała Anna Bańkowska Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.   

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Komentarze