Port Kołobrzeg podsumował wyładunki ryb

W Porcie Kołobrzeg podsumowano wyniki połowowe floty rybackiej osiągnięte w 2023 roku. Wyładowano łącznie 20 485 ton ryb, o prawie 4 tysiące mniej niż w 2022 roku.
Pod względem wyładunków kołobrzeski port zajął drugie miejsce w Polsce po Helu, w którym osiągnięto wynik 30 281 ton, także niższy od uzyskanego w 2022 roku (wtedy odnotowano 35 140 ton).
Wśród najliczniej pozyskiwanych gatunków ryb, pierwsze miejsce zajął szprot. Po nim śledź, stornia, tobiasz, także, gładzica. Na dalszym miejscu znalazły się makrela, dorsz i inne.

Komentarze