Port wraca do gry – może przeładowywać zboże

Kołobrzeski port ponownie może przeładowywać zboże z Ukrainy, które następnie drogą morską trafi na zachód.
Dzięki determinacji oraz niezwykłemu zaangażowaniu zarówno Zarządu Portu Morskiego, jak i licznemu gronu osób przychylnych funkcjonowaniu portu na wszystkich szczeblach administracji państwowej  28 kwietnia Port Kołobrzeg został ujęty w wykazie portów umożliwiających tranzyt ładunków pochodzenia ukraińskiego, a w szczególności zboża. Wcześniej rozporządzenie ujęło tylko największe porty o znaczeniu krajowym. Kołobrzeg jest pierwszym portem samorządowym, który otrzyma taką możliwość. Głośno apelowały o to władze miasta i sam Zarząd Portu Morskiego. O tym, że nasz port otrzyma taką możliwość zapewniał też poseł Czesław Hoc.
Liczne petycje i rozmowy, poparte merytorycznym i rzetelnym planem realizacji wsparcia kryzysu zbożowego, zwieńczone zostały Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, w którym Port Kołobrzeg został włączony do grupy portów wskazanych do tranzytu produktów rolnych z Ukrainy.
Trwająca 14 dni blokada Portu Kołobrzeg w obsłudze wskazanych wyżej ładunków miejmy nadzieję, że nie nadszarpnęła wiarygodności i zaufania wśród kontrahentów współpracujących dotychczas z portem.

Komentarze