Posadzono prawie 1300 drzew przy zachodniopomorskich drogach

W 2023 roku ramach nasadzeń kompensacyjnych przy drogach wojewódzkich
w Zachodniopomorskiem posadzono łącznie 1338 drzew.  Wśród młodych drzew królują klony i lipy drobnolistne, których aleje od lat stanowią nieodłączny element krajobrazu Pomorza Zachodniego. 

Przy drogach sadzone były też kasztanowce, jarząby, głogi, jesiony i brzozy.  Coraz częściej stosuje się też nasadzenia krzewami, które stanowią bezpieczny separator między ruchem na drodze, a ruchem pieszym czy rowerowym.

Staramy się łączyć rozwój infrastruktury komunikacyjnej z dbałością o przyrodę. Wybór gatunków zależy od istniejącego otoczenia i cech charakterystycznych drzew. ZZDW w Koszalinie wybiera gatunki, których korzenie zapewniają większą stabilność i nie są podatne na silne podmuchy wiatrów – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Ważna jest też odporność roślin na zasolenie gleby, które występuje w sąsiedztwie pasa drogowego oraz kruchość gałęzi – dodaje.

Na zasolenie źle reagują między innymi jesiony, chociaż dziś ma to coraz mniejsze znaczenie, bo po przebudowach dróg, drzewa sadzi się nie bliżej niż 5 m od krawędzi jezdni. Rekomendacje mówią nawet
o 7 m.

Ważne są też koszty utrzymania pasów zieleni, ponieważ co roku na wiosnę konieczne są przeglądy drzew
i cięcia uschniętych lub rozrośniętych, zagrażających pojazdom gałęzi.

Niezależnie od nasadzeń kompensacyjnych prowadzonych przez Rejony Dróg Wojewódzkich, na każdej z inwestycji drogowych i rowerowych, projektowane jest zagospodarowanie pasów zieleni.

 

Komentarze