Powiat z budżetem na 2024 rok

Za nami budżetowa sesja w Radzie Powiatu Kołobrzeskiego. Budżet powiatu udało się uchwalić 12 głosami “za” radnych PO i Lewicy. Od głosu wstrzymali się przedstawiciele PiS.

Jak kształtują się finanse powiatu? Dochody planowane są na poziomie 165 milionów złotych, a w podobnej kwocie zamknąć się mają również wydatki. Zakładany deficyt wynosi zaledwie 50 tysięcy złotych, stąd słowa podczas sesji o budżecie przede wszystkim dobrze zbilansowanym. Inwestycje zaplanowano w kwocie ponad 18 milionów złotych. Wśród nich dokończenie przebudowy ulicy Jedności Narodowej czy choćby budowa nowej siedziby wydziału komunikacji, czyli najliczniej odwiedzanej jednostki starostwa. Nie zabraknie także inwestycji w ścieżki rowerowe w samym Kołobrzegu (ul. Fredry, Mazowiecka), jak choćby w Charzynie.

Komentarze