Powołano nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu na nową kadencję powołana została społeczna Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

Rada Rynku Pracy jest gremium opiniująco – doradczym dla starosty. Głównymi jej celami są: włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowanie i monitorowanie polityki rynku pracy na poziomie lokalnym, opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych i proponowanie zmiany ich realizacji.

Rada działa społecznie. Przewodniczący rady jest wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród członków Rady Rynku Pracy na czas trwania kadencji, tj. na okres 4 lat. Przewodniczącym na dzisiejszym spotkaniu został wybrany wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki. Akty powołania wręczał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.
Stanowiska i opinie rady są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:

Wojciech Galek – Zachodniopomorska Izba Rolnicza
Robert Jaruzel – Radny Rady Powiatu w Kołobrzegu
Cezary Kalinowski – Kołobrzeska Izba Gospodarcza
Tomasz Nowacki – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan
Danuta Pietrzela – Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych
Ireneusz Sitnik – Cech Rzemiosł Różnych
Mirosław Terlecki – Wójt Gminy Rymań
Monika Tyszkiewicz – Machnio – Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Forum Związków Zawodowych
Artur Wasiewski – Radny Rady Powiatu w Kołobrzegu
Wiktor Zaborowski – NSZZ Solidarność.

Komentarze