Powróci Budżet Obywatelski – będą jednak zmiany

Po roku przerwy powróci kołobrzeski Budżet Obywatelski. W formule konkursu kolejny raz pojawią się zmiany, które mają zwiększyć zainteresowanie wśród mieszkańców.

Urząd postanowił zrezygnować z podziału BO na część ogólnomiejską i dedykowaną poszczególnym dzielnicom. Wszystkie składane projekty będą więc rywalizowały bezpośrednio pomiędzy sobą. Będzie też jedna pula pieniędzy. Miasto odchodzi również od papierowych druków służących zarówno do składania swoich projektów, jak i do możliwości tradycyjnej wersji głosowania. Wszystko odbywać się będzie teraz w internecie. Aby umożliwić głosowanie wszystkim mieszkańcom, w tym również takim, którzy nie korzystają z internetu, zorganizowane będą punkty, które będzie można odwiedzić i przy pomocy urzędników oddać swój głos.

Start konkursu poprzedzi giełda pomysłów Budżetu Obywatelskiego, w czasie której urzędnicy pomogą napisać wniosek. Ma to związek z tym, że wiele osób ma problem z przebrnięciem przez formalne aspekty tworzenia wniosków. Z kolei im mniej zgłoszonych projektów, tym mniejsze zainteresowanie w czasie samego głosowania. Urzędnicy chcą więc wyjść do ludzi i pokazać im, że dzięki swojemu zaangażowaniu mogą zdecydować choćby o miejskich inwestycjach.

Według założeń projekty mają być zgłaszane w marcu, a samo głosowanie przewidziano na czerwiec, by zwycięskie zadania znalazły się w projekcie kolejnego budżetu miasta.

Komentarze