Powstała morska biblioteka

W Kołobrzegu powstała pierwsza biblioteka morska.

Projekt zrodził się podczas spotkania kołobrzeskiego Zarządu Portu Morskiego z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu, kiedy dyskutowano na temat możliwości zagospodarowania czasu wolnego żeglarzy wpływającym do poszczególnych portów. – Do jej stworzenia potrzebny był regał książkowy oraz ostemplowane książki pieczątką danego portu – opowiadają pomysłodawcy. – Wypożyczane książki żeglarze będą mogli oddać w miejscu, gdzie zostały książki wypożyczone lub w innych portach do których zacumują, a będzie znajdował się tam regał w ramach biblioteki morskiej. Pozwoli to również ocenić ruch migracyjny pomiędzy poszczególnymi portami.

Komentarze