Powstało przedszkole terapeutyczne

W Korzystnie działa już nowo otwarty punkt przedszkolny GAMA Kids, który realizuje kształcenie specjalne oraz prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Oddział mieści się przy ul. Tymiankowej 3 w Korzystnie. Działa od 1 września tego roku. Przyszłych przedszkolaków nie obowiązuje wpisowe ani czesne – jest to bezpłatne przedszkole terapeutyczne.

Jest to punkt o charakterze terapeutycznym dedykowany dzieciom z deficytami i problemami rozwojowymi. – Przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ze sprzężeniami, z autyzmem i zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją motoryczną – opowiada dyrektorka i właścicielka przedszkola, Aleksandra Klimaszewska. Podczas zajęć prowadzone są różnego rodzaju terapie dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. – Oferujemy terapię SI, terapię ruchu, trening umiejętności społecznych, terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne oraz język angielski w formie kursu  języka angielskiego FUNNY English.  Ponadto prowadzimy dogoterapię, hipoterapię i alpakoterapię.  

Kadra to młode, kreatywne i opiekuńcze osoby. Punkt jest nieduży, zatem panuje w nim rodzinna i przyjazna atmosfera. Na terenie punktu znajduje się teren rekreacyjny, w tym Plac Aktywności Dziecka.

 

Komentarze