Powstanie brakujący odcinek ścieżki rowerowej

Jeszcze w tym roku zostanie wykonany brakujący odcinek ścieżki rowerowej w Radzikowie.

Dziś Starostwo Powiatowe wspólnie z Urzędem Miasta podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. Na ulicy Grzybowskiej, w ciągu drogi powiatowej Kołobrzeg – Grzybowo od końca istniejącej już ścieżki rowerowej przy ul. Toruńskiej do ul. Lazurowej powstanie ciąg pieszo–rowerowy. Chodzi o odcinek 490 metrów, na którym obecnie brakuje drogi dla rowerów. Inwestycja przewiduje też przebudowę jezdni poprzez wyposażenie jej w azyl dla przejazdu rowerowego, a także przebudowę istniejących chodników na ciąg pieszo-rowerowy, budowę infrastruktury drogowej oraz skrzyżowań, zjazdów i doświetlenie tego terenu w tym głównie przejść dla pieszych.
Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln złotych, a miasto i powiat podzielą się tym wydatkiem na pół. Całość powinna być gotowa w listopadzie.

Komentarze