Pożegnanie maturzystów

W piątek 29 kwietnia 564 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zakończyło rok szkolny.

Uczniowie klas maturalnych zakończyli kolejny etap swojej nauki. Na uroczystych apelach najlepsi uczniowie odbierali wyróżnienia oraz gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce. 9 maja do matury przystąpi 551. uczniów. Jak co roku starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski na zakończenie roku szkolnego maturzystów wręczał nagrody najlepszym abiturientom. Prymusi wśród maturzystów roku szkolnego 2021/2022:

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków Marynarzy w Kołobrzegu – Piotr Węglowski, średnia 5,82

 

  • I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu – Natalia Brelik, średnia 5,81
  • Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu – Szymon Opaliński, średnia 5,59
  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu – Jolanta Piecyk, średnia 5,36
  • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – Olga Haffke, średnia 5,12.

Starosta kołobrzeski wręczył również odznaczenia przyznane przez Polski Komitet Olimpijski  dwóm sportsmenkom:

  • lekkoatletce Natalii Tobiasz z Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza – II-gie Kółko Olimpijskie,
  • lekkoatletce Annie Hrycyk z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika – III-cie Kółko Olimpijskie.

Na zakończenie starosta Tomasz Tamborski życzył  abiturientom jak najlepszych wyników maturalnych oraz wielu satysfakcji i sukcesów w dalszej nauce na wybranej przez siebie uczelni. W tym dniu szczególne podziękowania oraz słowa uznania otrzymali również rodzice maturzystów, którzy włożyli ogromny wkład i trud wychowawczy w kształtowaniu postawy oraz charakteru swoich dzieci.

Komentarze