Prawie 100 tysięcy złotych dla kołobrzeskiego PSONI

Mieszkańcy Pomorza Zachodniego we wrześniu ruszą „Śladami kołobrzeskich Marianów”, podczas specjalnej imprezy turystyczno-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami. We wtorek, 2 lipca 2024 r. Wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz zarząd kołobrzeskiego PSONI podpisali umowę dofinansowującą rajd w kwocie 18,5 tys. zł. Organizacja otrzymała także dotację na rozwój usług asystenckich (prawie 80 tys. zł). Pieniądze na realizację tych dwóch działań pochodzą ze środków PFRON, będących w dyspozycji marszałka.

Organizacja podobnie jak we wcześniejszych edycjach planuje we wrześniu przeprowadzić pieszy rajd miejski dla osób z niepełnosprawnościami „Śladami kołobrzeskich Marianów”. Weźmie w nim udział 15 drużyn – reprezentantów m.in. kołobrzeskich placówek: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Zakładu Aktywności Zawodowej. Do udziału zaproszeni zostaną także uczestnicy placówek z Koszalina, Stargardu, Trzebiatowa, Gryfic, Goleniowa i Białogardu. – Takie wydarzenie jest bardzo dobrą okazją do integracji zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin.  Wydarzeniu towarzyszy sportowa rywalizacja, ale i rodzinna atmosfera pełna zrozumienia i akceptacji. To świetny pomysł, który z dumą wspieramy – mówi Wicemarszałkini Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Zadaniem każdej grupy będzie przemieszczanie się pieszo po Kołobrzegu, odwiedzając poszczególne miejsca z pomnikami Marianów.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu pozyskało także środki na organizację usług asystenckich. Wsparcie dostępne będzie dla 8 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Usługi te mają pomóc osobom z niepełnosprawnością usamodzielnić się. Asystenci będą wsparciem w sklepie, u lekarza, rehabilitanta, ale także będą towarzyszyć swoim podopiecznym podczas wyjścia np. do kina, na wystawę czy mecz. Wsparcie asystentów odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w weekendy. Zakres wsparcia będzie ustalony na początku projektu, z możliwością zmiany w zależności od zaistniałych sytuacji. Przewidziana liczba godzin wsparcia dla jednej osoby to średnio 42 godziny miesięcznie. Projekt „Droga do Samodzielności” został dofinansowany kwotą 78,4 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji marszałka. Projekt będzie realizowany od 1 sierpnia do 30 listopada br.

Komentarze