Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie “afery wyborczej”

Do Rady Miasta wpłynęło zawiadomienie z Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez sekretarza miasta.

Chodzi o tzw. aferę wyborczą. Czego dotyczą działania prokuratury? Rzekome przekroczenie uprawnień miało nastąpić “poprzez sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania przez wpisanie na nie osób nieuprawnionych poprzez podstępne sporządzenie dokumentów wyborczych w postaci decyzji administracyjnych poświadczających nieprawdę co do miejsca zamieszkania w mieście Kołobrzeg tj. okoliczności mającej znaczenie prawne dla przyznania uprawnienia do głosowania i wpisania do rejestru wyborców”.

Wcześniej prokuratura nie dopatrzyła się nieprawidłowości w tym zakresie.

Komentarze