Propozycje budżetowe Lewicy

Nowa Lewica z Kołobrzegu przedstawiła swoją koncepcję budżetu miasta i powiatu na rok 2024. Propozycje dotyczyły zarówno inwestycji, jak i spraw społecznych.

Wśród nich:

inwestycje drogowe: remont ul. Chodkiewicza, ul. Giełdowej i ul. Dubois, przebudowa ul. Kresowej, remont ul. Rolnej, przedłużenie ul. Jasnej w kierunku ul. Wylotowej, projekt – budowa łącznika Arciszewskiego – Wylotowa, remont ul. Szpitalnej i ul. Bogusława X. Przebudowa ul. Starynowskiej. W planie jest również stworzenie ronda na ul. Mazowieckiej i Artyleryjskiej oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mazowieckiej.

Dodatkowo planują likwidację starych i budowa nowych garaży przy ul. Bogusława X, rewitalizację kołobrzeskich podwórek, rewitalizację parku Fredry i parku przy ul. Mieszka I, dokończenie inwestycji kołobrzeskiego żłobka – Przy okazji będą trwały prace związane z badaniem tego, jak będzie wyglądała demografia w mieście i powiecie, aby nie być zaskoczonym w przyszłości. Dotyczy to również przedszkoli – dodaje Jacek Kuś.

W planie mają również zakończenie prac planistycznych dla Podczela. – Chcemy, aby również mieszkańcy Podczela mieli wpływ na to, co na tym terenie ma się znajdować. Dodatkowo, w planie jest budowa mini mola w Podczelu,  rozpoczęcie prac projektowych odnośnie budowy promenady na plaży Zachodniej czy parkingu na ul. Fredry.

Kładą nacisk również na elektroniczny system Komunikacji Miejskiej oraz budowę parkingu przy targowisku miejskim.

Nowym pomysłem jest również organizacja Dni Morza. – Jesteśmy największym miastem rybackim na polskim wybrzeżu. Chcemy, żeby o Kołobrzegu było słychać i dlatego proponujemy Dni Morza. Będę trwały 5 dni w czerwcu, zakończą się dużym koncertem i powitaniem lata w mieście.

W propozycjach jest również budowa wydziału komunikacji. – Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę nowego centrum administracji na terenie Zarządu Dróg Powiatowych oraz rewitalizacja terenów zielonych przy DPS. Docieplenie obiektu DPS w Gościnie. Stworzenie multimedialnej mapy turystycznej powiatu kołobrzeskiego, dostępnej w formie aplikacji. W planie również remont alejek na cmentarzu.

Propozycje znajdą się w projektach budżetu na kolejny rok, o których losie zadecyduje rada miasta i powiatu.

 

Komentarze