Propozycje do budżetu na rok 2024

W dniu 15.11.2023 r. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska wraz z panią Skarbnik Jolantą Włodarek zaprezentowały założenia budżetowe na rok 2024. Projekt budżetu proinwestycyjny, w głównej mierze ukierunkowany na rozwój. Wydatki zaplanowano na poziomie 516 mln zł, a dochody w wysokości 438 mln zł. Niezmiernie cieszy fakt, iż wśród przedłożonych założeń uwzględnione zostały wnioski i propozycje, o które zabiegał klub radnych Rady Miasta Nowy Kołobrzeg. Nie sposób wymienić wszystkich, lecz pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych, które będą realizowane lub projektowane, m. in.: przebudowa ul. J. Chodkiewicza, ul. Wczasowej, Klonowej, Jodłowej, Słowiczej, projekt rozbudowy i przebudowy ul. Kresowej w Podczelu, ul. S. Dubois w centrum, projekt ul. S. Żółkiewskiego, kontynuacja remontu ul. J. Narodowej, realizacja dokumentacji projektowej i być może rozpoczęcie inwestycji budowy filii biblioteki w dzielnicy zachodniej. Do tego rewitalizacja parku im. A. Szarmacha, stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Cisowej, a także aranżacja przestrzeni przy ul. J. Frankowskiego, gdzie ma powstać aleja kołobrzeskich neonów. Naszą uwagę skierowaliśmy na zasoby komunalne i tak udało się utrzymać finansowanie w obszarze kontynuacji zmiany sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych, a także termomodernizację budynku przy ul. J. Narodowej 58, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach na ul. Rybackiej, Koszalińskiej, Radomskiej. Podjęte działania pozwolą w przyszłości zmniejszać zapotrzebowanie energetyczne w ramach bieżącej eksploatacji. Duży nacisk położyliśmy na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej tj. termomodernizację kompleksu rekreacyjnego Millenium, kontynuowanie prac projektowych dotyczących przebudowy lodowiska, rewitalizację m. in. placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej, zaprojektowanie i wybudowanie terenu sportu i rekreacji przy budynkach na ul. Rybackiej 7A,B,C,D. Trzymam kciuki, aby wszystkie nasze plany inwestycyjne zostały zrealizowane.

Przewodniczący Klubu Radnych

Nowy Kołobrzeg

Łukasz Zięba

Fot. Karol Skiba

Komentarze