Protest w sprawie taryf za wodę i ścieki

Przed siedzibą Wód Polskich w Szczecinie zorganizowano dzisiaj protest samorządowców i wodociągowców z naszego województwa. Wśród nich obecna była również prezydent miasta Anna Mieczkowska oraz pracownicy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu.

 – Przedsiębiorstwa alarmują o zagrożeniu dostaw wody dla mieszkańców oraz oczyszczania ścieków, jak i możliwości utraty płynności finansowej. Na ręce pana dyrektora Wód Polskich w Szczecinie, pana Marka Duklanowskiego złożyliśmy nasz apel. Problemem jest brak możliwości samodzielnego decydowania o stawkach taryfowych za wodę i ścieki przez spółki i przedsiębiorstwa wodociągowe. Ich ostateczna wysokość zależy od decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Koszty spółek wodociągowych lawinowo rosną, między innymi poprzez wzrost cen energii elektrycznej, inflację oraz presje płacowe pracowników. Przyjęcie naszych postulatów to gwarancja niezakłóconych dostaw wody, stabilnej sytuacji pracowników, spółek i przedsiębiorstw – mówiła prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Samorządowcy i pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych apelują o zatwierdzanie taryf za wodę i ścieki na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w terminie nie dłuższym niż 45 dni, z uwzględnieniem występujących obecnie zmian i warunków ekonomicznych.

 

Komentarze