Prymusi z nagrodami

39 najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych otrzymało dziś nagrody prezydenta miasta za osiągnięcia w nauce.

Urząd Miasta przyznawał nagrody I i II stopnia uwzględniające nie tylko same oceny, ale też wysokie pozycje w konkursach przedmiotowych. Te pierwszego stopnia w wysokości 1000 zł otrzymała dwójka uczniów. Uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 – laureatka Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze średnią ocen 5.44 oraz uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 laureat Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ze średnią ocen 5.53. Wszystkim nagrodzonym gratulacje składała prezydent miasta Anna Mieczkowska.

PEŁNE ZESTAWIENIE NAGRODZONYCH

Placówka Nagroda indywidualna
I stopnia II stopnia
SP 1 4
SP 3 1 3
SP 4 5
SP 5 1
SP 6 12
SP 7 3
SP 8 3
SP 9 1 4
PSP “Morska Kraina” 2
RAZEM – ilość nagrodzonych uczniów 2 37

 Fot. Urząd Miasta

 

 

Komentarze