Przebudowa szpitala na ostatniej prostej

Dobiega końca przebudowa Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Wykonawca inwestycji zrealizował już 80% założonych prac.

Obecnie trwają roboty dotyczące poszerzenia podjazdu dla karetek. Wcześniej rozbudowano aptekę szpitalną, przebudowano wejście do lecznicy, zmodernizowano Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, Centralną Sterylizatornię i Centrum Diagnostyczno-Obrazowe. Dobiegająca właśnie końca inwestycja jest największą w historii szpitala. O skali prowadzonych działań świadczy koszt, który oszacowano na około 50mln zł. Prowadzone roboty budowlane przy poszerzeniu estakady stanowiącej podjazd dla karetek pozwoli na postój 4 ambulansów jednocześnie.

Ponad 33 mln zł to środki unijne, które Urząd Marszałkowski przeznacza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pozostałe fundusze, które zaangażowano w przedsięwzięcie pochodzą z budżetu państwa, budżetu województwa oraz wkładu własnego kołobrzeskiej lecznicy.

 

Komentarze