Przebudują Wyspiańskiego i Matejki

Burmistrz Gościna podpisał umowa na przebudowę ul. Wyspiańskiego i Matejki w Gościnie.

Inwestycja zakłada przebudowę nawierzchni o długości ok. 0,34 km. Dodatkowo zaplanowano przebudowę ciągów pieszych, budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Torowej do rzeki Gościanki, budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z siecią energetyczną i zagospodarowanie terenu zielenią miejską. Ulice będą dwukierunkowe o betonowej nawierzchni, Chodniki zaś z kostki brukowej. Nie zabraknie oczywiście parkingów wzdłuż ulic oraz nowego oświetlenia.

 

 

fot. goscino.pl

Komentarze