Przełom w sprawie budowy wielopoziomowego parkingu w porcie

Jest zgoda ministra infrastruktury  na budowę parkingu wielopoziomowego w kołobrzeskim porcie. To ważny krok w kierunku realizacji kolejnej inwestycji mającej rozwiązać problemy parkingowe miasta.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg złożył do wojewody zachodniopomorskiego wniosek o pozwolenie na budowę w porcie wielopoziomowego parkingu na blisko 400 samochodów. Stało się to możliwe, gdy po dwóch miesiącach oczekiwania, miejska spółka otrzymała od ministra infrastruktury zgodę na realizację przedsięwzięcia, które ma się przyczynić do uporządkowania polityki parkingowej w tej części największego w Polsce uzdrowiska.  – Wniosek o pozwolenie na budowę złożyliśmy 4 września. Procedura trwa, zakładamy więc, że z końcem roku je otrzymamy. Jeśli tak się stanie, możemy przyjąć, że już w pierwszym kwartale 2024 r. rozpoczną się prace budowlane, które mają się zamknąć się w czasie 14 miesięcy  – mówi prezes ZPM Artur Lijewski.

Ministerialne pozwolenie było niezbędne, bo taki obowiązek nakłada ustawa o portach i przystaniach morskich, gdy podmiot zarządzający portem, zamierza oddać w dzierżawę nieruchomości położone w jego granicach. A to właśnie zakłada nowatorskie rozwiązanie, przygotowane przez ZPM. Rzecz w tym, że ogromne koszty budowy parkingu mają zostać pokryte przez wyłonionego przez miejską spółkę dzierżawcę, który reprezentuje sektor prywatny. Mowa o firmie Interparking Polska, z którą ZPM Kołobrzeg podpisał już tzw. umowę warunkową, która zamieni się w umowę właściwą, gdy ZPM otrzyma pozwolenie na budowę. Interparking zarządza  parkingami w 9 krajach Europy, w tym w Belgii, Francji, Niemczech i we Włoszech, a także w Polsce (m.in. w Poznaniu – parking pod Placem Wolności, czy przy Narodowym Centrum Muzyki we Wrocławiu).

Jak będzie wyglądał obiekt? Budynek parkingu, którego projekt wykonano na zlecenie ZPM,  będzie miał kubaturę 50 tys. m3 i wysokość do 16 m. Będzie zwartą bryłą, ale o ażurowej elewacji, która w założeniu doda mu lekkości. Powierzchnia zabudowy to ok. 3750 m2. Powierzchnia usługowa – ok. 2500 m2. Właściwy parking ma pomieścić blisko 400 samochodów. Dół budynku będzie dzielić funkcję handlowo – usługową, z magazynową wykorzystywaną przez port.

Buforowy parking powstanie przy ul. Portowej, w odległości ok. 140 metrów w linii prostej od nabrzeża i ok. 300 m od kołobrzeskiej latarni morskiej. Budowla zajmie zaledwie 3,5 procent powierzchni Portu Handlowego i zaledwie jeden procent całego portu zarządzanego przez kołobrzeską spółkę. Czterokondygnacyjny budynek zostanie wzniesiony w miejscu, które już dziś wykorzystywane jest głównie jako portowy parking. Dzierżawca będzie miał obowiązek zbudować obiekt i prowadzić go przez ustalony czas. Po zakończeniu okresu dzierżawy, wszystkie poniesione przez niego nakłady przejdą na własność Zarządu Portu Kołobrzeg, czyli miasta. Parking ma być obsługiwany automatycznie i dostępny 24 h na dobę.

 

Komentarze