PRZEŻYWASZ TRUDNE CHWILE? SKORZYSTAJ Z POMOCY W KOŁOBRZEGU

Kryzys psychiczny to stan emocjonalny, który może dotknąć każdego z nas w trakcie przeżywania trudnego momentu życiowego. Przykłady takich sytuacji stanowią m.in. śmierć bliskiej osoby, zwolnienie z pracy czy problemy małżeńskie. Samodzielne poradzenie sobie z towarzyszącymi wówczas emocjami nie zawsze jest możliwe. Jesteś mieszkańcem powiatu kołobrzeskiego, który przeżywa trudne chwile i czujesz, że sytuacja przerasta Twoje możliwości? Zgłoś się do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kołobrzegu. Pomoc udzielana w ramach placówki jest całkowicie bezpłatna.

Zakres pomocy

Każda osoba, która zgłosi się do RCK w Kołobrzegu, może liczyć na indywidualnie dobrane wsparcie, świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej. Wśród dostępnych form pomocy znajduje się pomoc psychologiczna, poradnictwo pedagogiczne, pomoc terapeutyczna, warsztaty, grupy wsparcia, a także zajęcia psychoedukacyjne. W razie konieczności pracownicy RCK organizują również klientom specjalistyczne konsultacje, np. u prawnika, seksuologa czy doradcy zawodowego. Pomoc udzielana w ramach RCK ma charakter ambulatoryjny (świadczony w placówce) lub wyjazdowy – udzielany w miejscu pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysowej.

Wsparcie dla osób w każdym wieku

Obecne czasy są szczególnie trudne dla dzieci i młodzieży. Płynące zewsząd przekazy o konieczności bycia idealnym, nieporozumienia w kontaktach z członkami rodziny, problemy z funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych czy trauma związana z izolacją w trakcie pandemii COVID-19 – to tylko kilka czynników, które mogą przyczynić się powstania kryzysu psychicznego. Na szczęście żaden z młodych mieszkańców powiatu kołobrzeskiego nie musi pozostać bez pomocy w trudnej sytuacji. Wystarczy zgłoszenie do RCK w Kołobrzegu.

Jak się zgłosić

Regionalne Centrum Kryzysowe w Kołobrzegu znajduje się przy ulicy Grottgera 11. Z placówką można skontaktować się drogą telefoniczną – numer 94 310 80 20lub mailową – pcpr@kolobrzeg.powiat.pl

Część wojewódzkiego projektu

Dedykowane mieszkańcom powiatu kołobrzeskiego Regionalne Centrum Kryzysowe w Kołobrzegu to jedno z ośmiu centrów kryzysowych, które powstało w województwie zachodniopomorskim w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Projekt został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Komentarze