Przy Kamiennej i Rzecznej powstanie rondo?

Dzisiejsze spotkanie urzędników i służb mundurowych dotyczące organizacji ruchu w centrum miasta dotyczyło możliwości wyjazdu poza centrum.

Przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych. W toku dyskusji przychylono się do wniosku, formalnie sformułowanego na spotkaniu przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, mających swoje nieruchomości w centrum miasta, aby na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Kamiennej powstało rondo umożliwiające wyjazd pojazdom także w lewą stron. Obecnie z Rzecznej można wyjechać jedynie w prawą stronę. Nowe rozwiązanie ma poprawić przepustowość ulicy Rzecznej, która przy zakładanym wyciszeniu ruchu w centrum, na części ulicy Armii Krajowej i Ratuszowej, jest drogą zbiorczą wyprowadzającą ruch. Miasto zweryfikuje, czy na skrzyżowaniu ulic Rzecznej i Kamiennej jest wystarczająca ilość miejsca do budowy ronda i jeśli okaże się to możliwe to przystąpi do zaprojektowania inwestycji i zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Miejskiej.

Fot. Google Maps

Komentarze