„Przyjazne ogrody 2023”. Znamy zwycięskie ROD z Pomorza Zachodniego

Towarzyszą krajobrazowi przyrodniczemu w miastach, zaspokajają rekreacyjne i wypoczynkowe potrzeby mieszkańców, integrują. W piątek, 20 października br., marszałek województwa Olgierd Geblewicz wręczył nagrody najbardziej aktywnym na Pomorzu Zachodnim Rodzinnym Ogrodom Działkowym – laureatom konkursu „Przyjazne ogrody 2023”.
– Spotykamy się w najbardziej zielonej siedzibie urzędu w Polsce, co jest bliskie waszym sercom, waszym zamiłowaniom. Zorganizowaliśmy ten konkurs, bo cenimy środowisko działkowców. To co robicie dla waszej satysfakcji jest wartością dodaną dla naszych miast oraz miasteczek. To czysta ekologia. Wiemy, że mierzycie się w ogrodach z wieloma wyzwaniami. Wierzymy, że te nagrody pozwolą wesprzeć realizację waszych priorytetów – mówił podczas wręczania nagród marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Konkurs skierowany był do stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD w regionie. Ocenione zostały inicjatywy i przemiany lokalne zachodzące na terenie danego ROD w ciągu ostatnich 3 lat. Ocenie podlegały m.in. organizowane inicjatywy prospołeczne; wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne,  rozrywkowe, edukacyjne; inicjatywy na rzecz ochrony środowiska i przyrody; a także te wpływające na stan i utrzymanie infrastruktury ogrodowej służącej lokalnej społeczności.
Laureaci zostali wybrani w trzech kategoriach – w zależności od liczby działek ogrodowych mieszczących się w ramach danego ROD. Przyznanych zostało także łącznie 15 wyróżnień.
W kategorii do 130 działek:
I miejsce  – Rodzinny Ogród Działkowy “CUKROWNIK” z Gryfic, który otrzymuje tytuł „Przyjazny ogród 2023”
II miejsce – Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” z Trzebiatowa,
III miejsce – Polski Związek Działkowców Rodzinne Ogrody Działkowe im. Zaodrze ze Szczecina.
Wyróżnienia dla:
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. 40-lecia WP z Trzebiatowa,
Stowarzyszenie Miłośników Ogrodów ze Stargardu,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” z Połczyna-Zdrój.
W kategorii od 131 do 300 działek:
I miejsce  – Polski Związek Działkowy Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik” z Białogardu, który otrzymuje tytuł „Przyjazny ogród 2023”
II miejsce – PZD-Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Dziwną” Zastań gmina Wolin,
III miejsce – Rodzinny Ogród Działkowy „Dolinka” ze Szczecina.
Wyróżnienia dla:
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. „Pomorska 73-110 Stargard”,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Gen. Sikorskiego ze Szczecina,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. H. Sienkiewicza z Gryfic,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Nowy Sad ze Stargardu,
Stowarzyszenie Ogrodowe im. Rodziny Matysiaków z Maszewa.
W kategorii powyżej 300 działek:
I miejsce  – Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” z Gryfina, który otrzymuje tytuł „Przyjazny ogród 2023”
II miejsce – Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Bursztyn” w Międzyzdrojach,
III miejsce – Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Skarbówka” ze Szczecina.
– Nasz ogród to jeden z większych w województwie. Mamy 1140 działek i ponad 1900 działkowców. Nagrodę przeznaczymy na poprawę infrastruktury, głównie elektrycznej – powiedział Łukasz Markiewicz, prezes Polskiego Związk Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” z Gryfina.
Wyróżnienia dla:
Rodzinne Ogrody Działkowe „Kotwiczna” ze Szczecina,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kotwica” ze Świnoujścia,
Stowarzyszenie Ogrodowe im. Powstańców Wielkopolskich ze Szczecina,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im „Krzekowo” ze Szczecina,
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Granica” ze Świnoujścia,
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe  w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Port Centralny” ze Szczecina,
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Dębem” ze Szczecina.
Laureaci otrzymali nagrody, odpowiednio: za miejsce I – 40 000 zł,  za miejsce II – 30 000 zł, za miejsce III – 20 000 zł oraz wyróżnienia po – 10 000 zł.

Komentarze