Rajd śladami kołobrzeskich “Marianów”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu z ciekawą ofertą dla podopiecznych. Organizacja zaplanowała tematyczne warsztaty oraz pieszy rajd „Śladami kołobrzeskich Marianów”. NGO na organizację tych wydarzeń otrzymało dwie dotacje ze środków PFRON będących w dyspozycji marszałka.

 W piątek,  29 lipca 2022 r. członkini Zarządu Anna Bańkowska spotkała się z przedstawicielami PSONI w Kołobrzegu. Rozmawiano o aktualnych działaniach organizacji, a te zapowiadają się naprawdę ciekawie. Dzięki dwóm dotacjom zostaną zorganizowane ciekawe wakacyjne warsztaty dla podopiecznych oraz pieszy rajd śladami kołobrzeskich Marianów. – Jako samorząd województwa doceniamy pomysłowość organizacji pozarządowych. To bardzo ważne, że PSONI chce także działać w przestrzeni miasta. Umożliwia swoim podopiecznym uczestnictwo w ciekawych warsztatach, spotkaniach. To świetna szansa na integrację,  wyrównywanie szans, ale i zdobywanie nowych umiejętności i przyjaciół, rozwijanie zainteresowań – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

 Organizacja planuje we wrześniu zorganizować pieszy rajd miejski dla osób z niepełnosprawnościami „Śladami kołobrzeskich Marianów”. Weźmie w nim udział około 20 czteroosobowych drużyn. Zadaniem każdej grupy będzie przemieszczanie się pieszo po Kołobrzegu, odwiedzając poszczególne miejsca z pomnikami Marianów. To oryginalne rzeźby mew, które od 2019 roku rozsławiają Kołobrzeg. Powstają one w pracowni kołobrzeskiego rzeźbiarza, Romualda Wiśniewskiego według projektu Dariusza Jakubowskiego. Przed uczestnikami rajdu 6 takich miejsc do odwiedzenia. Przy każdym Marianie będą zadania do wykonania. Spacer zakończy się wspólnym obiadem.

W sierpniu rozpoczną się także warsztaty tematyczne dla osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano:  warsztat kulinarny, przygotowania mydełek zapachowych, termosublimacji, przygotowania świeczek, krawiecki, dziewiarski. W każdym spotkaniu będzie uczestniczyło do 10 osób z niepełnosprawnością. Warsztaty będą odbywały się w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

Komentarze