Rehabilitacja pocovidowa w Kołobrzegu? Poseł pyta

Poseł Marek Hok złożył interpelację do Ministra Zdrowia Waldemara Kraski, w którym pyta o możliwość pilnego wprowadzenia i zakontraktowania przez NFZ nowej procedury medycznej — rehabilitacji pocovidowej.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby zdaniem posła  poprawić sytuację tysięcy polskich pacjentów doświadczonych ciężkim przechorowaniem COVID-19 oraz uchronić uzdrowiska przed zapaścią, a nawet upadkiem. – Kołobrzeg jako największe uzdrowisko w Polsce, z największą bazą łóżkową, znakomicie przygotowane pod względem organizacyjnym i medycznym oczekuje na kuracjuszy. Niestety, decyzjami polskiego rządu stoi zamknięte i nie przyjmuje chorych. Stworzenie turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 i w większości dotkniętych powikłaniami ze strony układu oddechowego, krążeniowego, neurologicznego oraz w złym stanie psychicznym stworzyłoby szansę dla nich powrotu do zdrowia. Nasze uzdrowiska zyskałyby możliwość przetrwania w tej dramatycznej sytuacji gospodarczej i utrzymania pełnego zatrudnienia, które dziś jest bardzo zagrożone – mówi M. Hok.

Poniżej pełna treść interpelacji kołobrzeskiego posła:

Szanowny Panie Ministrze,
Polskie lecznictwo uzdrowiskowe jest w dramatycznej sytuacji finansowej. Spowodowane jest
to wprowadzeniem przez rząd obostrzeń w ich funkcjonowaniu. Od początku pandemii w Polsce
funkcjonowało tylko przez parę miesięcy, a teraz od 23 października zostało ponownie zamknięte.
Polskie uzdrowiska oraz większość obiektów lecznictwa uzdrowiskowego są przygotowane
do prowadzenia działalności. Doskonała kadra medyczna oraz rehabilitacyjna, bardzo wysoki poziom
bazy uzdrowiskowej mogą oraz powinny świadczyć usługi w ramach turnusów rehabilitacyjnych
dla pacjentów po przebyciu COVID-19. Przy dramatycznie narastającej ilości pacjentów zakażonych
koronawirusem pojawiają się coraz to liczniejsze powikłania pochorobowe dotyczące układu
oddechowego, krążeniowego, neurologicznego, ograniczające ogólną sprawność fizyczną oraz
pogarszający się stan zdrowia psychicznego. W związku z tym należałoby w trybie pilnym wprowadzić
i zakontraktować przez NFZ nową procedurę medyczną — rehabilitacja pocovidowa. Takie
rozwiązanie pozwoliłoby poprawić sytuację tysięcy polskich pacjentów doświadczonych ciężkim
przechorowaniem COVID-19 oraz uchronić uzdrowiska przed zapaścią, a nawet upadkiem.
Właściwie przygotowana procedura medyczna, która umożliwi wszystkim uzdrowiskom powrót
do przyjmowania polskich pacjentów, powinna być jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:
1. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie finansowania rehabilitacji dla pacjentów
pocovidowych w ramach turnusów uzdrowiskowych?
2. Jaka była metodyka doboru świadczeniodawców oferujących program rehabilitacji
pulmonologicznej pacjentów pocovidowych w ramach ogłoszonego pilotażu przez Ministerstwo
Zdrowia i dlaczego pilotaż ten nie został rozszerzony na pozostałe gminy uzdrowiskowe,
których jest 46?
3. W jakim terminie Ministerstwo Zdrowia przewiduje ponowne kierowanie pacjentów do lecznictwa
uzdrowiskowego?

 

Fot. Karol Skiba/Archiwum

Komentarze