Remont Wschodniej ruszy jeszcze przed wakacjami

Starostwo Powiatowe wyremontuje drugi odcinek ulicy Wschodniej.

Chodzi o drogę od skrzyżowania z ulicą Koszalińską, aż do przejazdu kolejowego. – Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, że nasz wniosek uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 792 000 zł. Drugie tyle dołożymy z własnego budżetu. Cała inwestycja to koszt blisko 3 600 000 złotych – informuje starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Inwestycja obejmuje odcinek  o długości 887 metrów bieżących i przewiduje:

– przebudowę istniejącej jezdni,

– budowę ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-rowerowych,

– przebudowę chodników i zjazdów,

– przebudowę miejsc postojowych,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– przebudowę oświetlenia, w tym doświetlenie przejścia dla pieszych,

– postawienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów).

Zakładany termin realizacji to czerwiec-październik 2021 r.

Komentarze