Remonty w „Koperniku” i „Sienkiewiczu”

Dwa kołobrzeskie licea wyremontują swoje aule. Starostwo powiatowe podpisało umowę na wykonanie tego zadania. Zgodnie z dokumentacją projektową zakres prac w „Koperniku” obejmuje odbudowę siedzisk na balkonie oraz odtworzenie wejść z poziomu korytarza zlokalizowanego na drugim piętrze. Aula doczeka się także naprawy elementów konstrukcyjnych, montażu kurtyn i rolet zaciemniających, remontu pomieszczeń zaplecza technicznego, konserwacji stolarki drzwiowej. Pojawi się także nowe oświetlenie, parkiet i sprzęt audiowizualny z projektorem.

Drugą szkołą, która wyremontuje swoją aulę będzie „Sienkiewicz”. Tu wymieniona zostanie podłoga, nowe wykończenie zyskają ściany i sufit. Projekt przewiduje także wymianę okien i drzwi, wykonanie instalacji LAN oraz remont istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej. Całość będzie kosztowała ponad 1,5 mln zł, a wykonawca powinien zrealizować całość zadania za 400 dni.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR. Dofinansowanie wynosi 98%.

Komentarze