Rok 2024 rokiem rowerowym na Pomorzu Zachodnim

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rowerowym na Pomorzu Zachodnim. – Realizujemy najbardziej ambitny projekt sieci rowerowych w Polsce  podkreślił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Przyszły rok to dziesięciolecie prowadzenia przez Województwo Zachodniopomorskie polityki rowerowej, dzięki której mieszkańcy i turyści uzyskali dostęp do sieci tras rowerowych.

Od kilku lat każdy kolejny rok dedykowany jest nowym aktywnościom. 2021 był Rokiem Ekologicznym. 2022 – Europejskim Rokiem Młodzieży na Pomorzu Zachodnim, a 2023 Rokiem Przedsiębiorczości na Pomorzu Zachodnim. Przyszły rok będzie Rokiem Rowerowym na Pomorzu Zachodnim.

– Ponad dziesięć lat temu poprosiłem grupę pasjonatów rowerowych w urzędzie o pomoc w opracowaniu koncepcji rozwoju turystyki rowerowej w regionie. Efektem była inwentaryzacja wszystkich istniejących ścieżek w województwie, ale także rozpoznanie potencjalnych miejsc w których można wytyczyć nowe odcinki, jak choćby nasypy kolejowe. Zaczęliśmy od budowy czterech szlaków, teraz zagęszczamy tę sieć. Mamy jeden z najbardziej ambitnych programów w Polsce pod tym względem. Ogłaszając Rok Rowerowy chcemy zarówno promować nasz produkt, jak i samą jazdę rowerem. Rower to przepiękny wynalazek. Niech nas łączy, bo to aktywność zdrowa i przyjemna, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat infrastruktura rowerowa regionu przeszła ogromną przemianę. Trasy rowerowe zbliżyły się standardem do europejskiego poziomu. Kwalifikują się one obecnie do najlepszych długodystansowych szlaków rowerowych w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie jest zarządcą sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego i poszczególnych tras wchodzących w tę sieć. Wdraża unikalną w skali kraju i Europy koncepcję jej budowy, pierwszy etap to ponad 1100 km. Obejmuje szlaki Velo Baltica, Blue Velo, Trasę Pojezierzy Zachodnich, Stary Kolejowy Szlak i Trasę Wokół Zalewu Szczecińskiego. Po realizacji drugiego etapu, budowa kolejnych sześciu odcinków, sieć tras rowerowych w regionie zwiększy swoją długość do 1500 km.

Promocja rowerowych produktów turystycznych odbywa się poprzez różne kanały komunikacji. W 2022 roku stworzona została mobilna aplikacja rowerowa „Pomorze Zachodnie”, która bardzo szybko stała się turystycznym hitem. Ściągnęły ją bezpłatnie już ponad 24 tysiące osób. Od dwóch lat Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego regularnie w sezonie rowerowym organizuje liczne wydarzenia poświęcone jednośladom oraz współorganizuje wszystkie największe wydarzenia rowerowe w regionie. Stworzył także system Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Pomorzu Zachodnim, który cieszy się dużym uznaniem.

Rowerowy rok na Pomorzu Zachodnim zwiększy zasięg prowadzonych działań promocyjnych oraz świadomość mieszkańców na temat realizowanych inwestycji. Nowy rok rozpocznie konferencja rowerowa połączona z otwartym eventem. Wśród działań zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski na przyszły rok są m.in.: stworzenie produktu turystycznego trasy rowerowej Berlin-Szczecin-Kołobrzeg, organizacja wydarzeń rowerowych takich jak rajdy i wycieczki z przewodnikami, wydarzenia integrujące gminy leżące na trasach rowerowych. Odbędą się również spotkania rowerowe podczas których m.in. będzie można nauczyć się jak naprawić rower oraz jak zaplanować wycieczki. Realizowane będą kampanie dotyczące kultury rowerowej szczególnie w sezonie letnim w miejscowościach nadmorskich oraz promujące rower jako środek transportu. Kontynuowany będzie projekt trasy wokół Zalewu Szczecińskiego. Zwiększona zostanie też liczba Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Komentarze