Rola drobnych spraw i zaangażowania mieszkańców w kształtowaniu sukcesu samorządu

Zbliża się powoli koniec kadencji samorządu 2018-2024, która charakteryzowała się zarówno dużymi inwestycjami, jak i drobnymi remontami w poszczególnych dzielnicach. Chciałbym zwrócić uwagę na istotność drobnych, lokalnych spraw dla mieszkańców. Oczywiście, wszyscy dostrzegamy zmiany zachodzące w mieście: zmodernizowane drogi, wyremontowane chodniki oraz powstające obiekty tj. filia biblioteki w dzielnicy Ogrody czy sale gimnastyczne przy SP3 i SP5. Jako radni Rady Miasta Kołobrzeg, zajmujemy się różnorodnymi kwestiami, zwykle kluczowymi dla miasta. Jednak nie możemy zapominać, a może przede wszystkim powinniśmy pamiętać o naszych sąsiadach, mieszkańcach poszczególnych wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni. W mijającej kadencji złożyłem blisko 220 interpelacji i zapytań, z czego zdecydowana większość dotyczyła spraw przyziemnych, takich jak dostawienie ławek, wymiana pojemników na odpady, remont chodników czy boisk sportowych w dzielnicy Ogrody. Oczywiście, jako radny też wielokrotnie podnosiłem ważne kwestie z perspektywy całego miasta. Uważam, że sukces samorządowca kształtuje się zarówno poprzez duże inwestycje, jak i drobne, lokalne sprawy, które mogą mieć ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych czy poszczególnych grup mieszkańców. Przede wszystkim należy pamiętać, że to mieszkańcy stanowią najistotniejszy fundament samorządu lokalnego, ich aktywność i zaangażowanie są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania miasta oraz realizacji jego potrzeb i oczekiwań.

Kamil Barwinek
Klub radnych Nowy Kołobrzeg

 

Komentarze