ROLA TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH

Nie ma wątpliwości, że wieś jest mocną częścią polskiej kultury i tożsamości. To tam właśnie rodziły się tradycje i obrzędy kultywowane do dziś. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce jest oparty o lokalny potencjał – środowisko naturalne, tradycje historyczne, kulturowe i kulinarne, atrakcyjne położenie geograficzne sprzyjające rozwojowi turystyki. Dlatego właśnie unijne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wspierają także ten obszar.

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Dla wielu WPR oznacza przede wszystkim dopłaty do upraw czy też wsparcie młodych rolników, którzy chcą – jak ich ojcowie – pracować w gospodarstwie. WPR ma sprawić, że unijne rolnictwo będzie nowoczesne, efektywne, konkurencyjne, ale też nie będzie oderwane od swoich korzeni. Co więcej, swoją tradycję będzie umiało wykorzystać. Stąd właśnie postawienie na dziedzictwo. Mówimy tutaj o wspieraniu takich inicjatyw jak zachowywanie pamięci o obrzędach i zwyczajach przez muzea, domy kultury lokalne stowarzyszenia czy koła gospodyń.

Skoro o nich już mowa, to trzeba wspomnieć o kolejnym aspekcie dziedzictwa, czyli lokalnej kuchni. To arcyważny element kulturowy. Stąd dbałość o to, żeby tradycyjne przepisy i metody wytwarzania żywności nie popadły w zapomnienie. Odpowiednie wsparcie służące wzmocnieniu i rozwojowi rynku żywności lokalnej i regionalnej przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulinarnego i kulturowego regionów, promocji tradycji i rozpowszechniania jej w UE. Pozwoli także na wykorzystanie potencjalnych korzyści dla gospodarczego rozwoju wsi.

W kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich nie należy zapominać o roli, jaką odgrywają obiekty dziedzictwa kulturowego, które z jednej strony budują tożsamość lokalnej społeczności, a z drugiej stanowią czynnik podnoszący atrakcyjność tych miejsc. Polska malownicza wieś nie byłaby sobą, gdyby nie stały tu stare drewniane kościoły, cerkwie, dwory czy zagrody. Także na tym dziedzictwie architektonicznym skupia się Wspólna Polityka Rolna. Dzięki niej możliwe jest zachowanie takich obiektów, aby dalej dawały świadectwo naszej przeszłości.

Odnowione zabytki często stają się magnesem turystycznym, będąc wizytówką miejscowości i sprawiając, że ona odżywa. Turyści przyjeżdżający spacerować szlakiem odnowionych zabytków muszą gdzieś zjeść, zatrzymać się i przenocować. To z kolei otwiera drogę lokalnym rolnikom-przedsiębiorcom zajmującym się np. agroturystyką.

Żeby jednak tak się stało potrzebna jest silna społeczność lokalna mająca wspólny cel i potrafiąca wspólnie go osiągnąć. Dlatego właśnie lokalna tożsamość i dziedzictwo kulturowe wspierane są przez Wspólną Politykę Rolną głównie w ramach interwencji LEADER, w oparciu o Lokalne Strategie Rozwoju.


W filmie, który znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=vQDrYjAFufs pokazujemy przykłady tego, w jaki sposób mieszkańcy polskiej wsi dbają o swoje dziedzictwo kulturowego.

Natomiast więcej informacji na temat działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Fot. https://www.istockphoto.com/pl

– Artykuł sponsorowany

Komentarze