Rolniku! Trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Spisz się – to Twój obowiązek!

Wszyscy rolnicy z całej Polski mają bardzo ważny obowiązek do wypełnienia – udział w spisie rolnym. Spis realizowany jest od 1 września do 30 listopada br. Powszechny Spis Rolny to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa odbywające się raz na 10 lat. Najwygodniejszą i najbezpieczniejszą metodą przekazania informacji o użytkowanym gospodarstwie rolnym jest samodzielne wypełnienie formularza internetowego.

Czy spis jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych?

Tak, udział w spisie rolnym jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom karnym.

Jak się spisać?

Najlepiej spisać się samodzielnie przez Internet nie wychodząc z domu. Samospis internetowy to podstawowa i jednocześnie obowiązkowa metoda spisowa. Jest to najwygodniejszy i najbezpieczniejszy sposób przekazania informacji o gospodarstwie rolnym. Wypełnić formularz można samodzielnie przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Dla rolników, którzy nie posiadają sprzętu z dostępem do Internetu, przygotowane są  punkty spisowe w urzędach miast i gmin. Adres strony spisowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może spisać się samodzielnie przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon. Nr infolinii spisowej: 22 279 99 99.

W przypadku, gdy rolnik nie skorzysta z żadnej z obu ww. opcji (Internet lub telefon), musi być przygotowany na telefon lub wizytę osobistą rachmistrza.

W sprawie spisu można spodziewać się telefonu z numerów: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62.

Rachmistrz terenowy, który odwiedzi osobiście gospodarstwo rolne będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Szczecinie.  W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99 lub odwiedzając stronę internetową spisu. Praca rachmistrzów w terenie będzie uzależniona od rozwoju sytuacji pandemicznej w kraju.

Jakie są pytania w formularzu spisowym?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Liczba pytań będzie zależeć od zakresu i rodzaju prowadzonej działalności gospodarstwa. Użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej odpowie na więcej pytań niż osoba prowadząca jednorodną działalność rolniczą.

Dlaczego realizowane są spisy rolne?

Powszechny Spis Rolny obejmujący wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na kompleksową ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możliwe jest zdiagnozowanie bieżącej sytuacji, a także zaobserwowanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe. Dzięki nim można podejmować działania wspierające rolnictwo na poziomie centralnym i lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy zyskują realny wpływ na warunki w jakich gospodarują.

Spis jest także ważny w kontekście unijnej polityki rolnej. Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego w podobnym czasie i zakresie co wszystkie pozostałe państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii Europejskiej.

Czy dane zbierane podczas spisu są bezpieczne?

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną. To oznacza, że nie można przekazać żadnym podmiotom zewnętrznym jednostkowych danych dotyczących konkretnego gospodarstwa rolnego. Dane spisowe służą jedynie do tworzenia zestawień zbiorczych i przeprowadzania analiz. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020:

  • Termin trwania: 1 września – 30 listopada br. (dane zbierane według stanu na 1 czerwca br.).
  • Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
  • Uczestnictwo w PSR 2020 jest obowiązkowe.
  • Metody spisowe:

1) samospis internetowy (spisrolny.gov.pl),

2) spis przez telefon (nr tel. 22 279 99 99, od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00),

3) wywiad telefoniczny (nr tel. 22 666 66 62) lub bezpośredni z rachmistrzem terenowym.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:

https://spisrolny.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Wszystkich zainteresowanych rolnictwem Urząd Statystyczny w Szczecinie zachęca do odwiedzania strony: szczecin.stat.gov.pl (zakładka: Konkursy PSR 2020) i strony Urzędu na FB oraz do wzięcia udziału w konkursach spisowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody. 

 

DLA ROLNIKÓW, KTÓRZY SPISALI SIĘ SAMODZIELNIE PRZEZ INTERNET PRZYGOTOWANA ZOSTAŁA SPECJALNA LOTERIA Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI. SZCZEGÓŁY: https://loteria.spisrolny.gov.pl/ lub 22 122 18 11  

 

Komentarze