Rondo na 6 Dywizji Piechoty – projekt gotowy, trwają starania o dofinansowanie

W poniedziałek 17 lipca 2023 roku Powiat Kołobrzeski złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa ronda na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu”.

– Wartość zadania szacowana jest na kwotę 2 100 000,00 zł. Wartość dofinansowania wynosić będzie 50% wysokości inwestycji. Planowana budowa ronda poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic 6 Dywizji Piechoty i Św. Wojciecha, gdzie obecnie dochodzi do licznych zdarzeń drogowych. Po uzyskaniu dofinansowania powiat niezwłocznie przystąpi do realizacji robót budowlanych  – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Projekt jest przygotowany, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została już wydana.

Komentarze