Rozbudowują stację jakości powietrza

Na ul. Żółkiewskiego przy Skateparku trwają prace nad nową aparaturę pomiarową. Nowe urządzenie pomiarowe wyposażone jest w analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5. Po zamontowaniu aparatury wyniki pomiarów prezentowane będą na Portalu Jakości powietrza GIOŚ oraz w aplikacji mobilnej “Jakość powietrza w Polsce”.

Pomiary od 1 stycznia 2024 r. zostaną włączone do Programu Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Gmina Miasto Kołobrzeg dostała dofinansowanie w wysokości 50% na realizację zadania.

Koszt rozbudowy stacji wyniesie 242.310,00 zł, z czego 50% stanowiło będzie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Komentarze