Rozmowy o ścieżce

W  Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu zorganizowano spotkanie podczas którego wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś, wójt gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek oraz Dygowa Grzegorz Starczyk omawiali koncepcję budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej 163 na terenie gminy Kołobrzeg i Dygowo, na odcinku od miasta Kołobrzeg do Parku Rozrywki “Pomerania” w Pyszce. Wnieśli swoje uwagi techniczne oraz sugestie do projektu. Koncepcja powstanie do końca roku, a następnie rozpocznie się opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji inwestycji planowany jest na rok 2023.

 

Komentarze