Rozpoczęła się przebudowa ulicy Myśliwskiej

Zapowiadany przez nas remont ulicy Myśliwskiej rozpoczął się.

Obecnie prace prowadzone są na jej bocznym odcinku, przy budynkach mieszkalnych, tuż za naszą redakcją w stronę sklepu Żabka. Ten fragment już pozostaje nieprzejezdny. Roboty na głównym fragmencie drogi będą prowadzone już po sezonie letnim. Umowa przewiduje nie tylko wykonanie nowej nawierzchni jezdni,  i budowę ciągu pieszo – rowerowego i zjazdów. Projekt zakłada także nowoczesne oświetlenie przejścia dla pieszych mające poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Zieleń w tym miejscu doczeka się nowej aranżacji, której towarzyszyć będą odmienione elementy tzw. małej architektury, jak ławki czy kosze na śmieci. Przebudowana będzie też kanalizacja deszczowa.

Koszt całej inwestycji wyniesie 3,7 miliona złotych.  1,1 mln zł wynosi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Komentarze