Rozpoczynają się konsultacje społeczne

Dzisiaj (29 stycznia) rozpoczynają się konsultacje społeczne prowadzone przez kołobrzeskich urzędników w sprawie zmian granic miasta.  Chodzi o przyłączenie części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg. Miasto chciałoby pozyskać 100 hektarów terenów w Korzyścienku. Konsultacje przeprowadza się z wykorzystaniem papierowej ankiety konsultacyjnej zawierającej pytanie o następującej treści: „Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miasto Kołobrzeg polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg?”. Ankieta przewiduje trzy wersje odpowiedzi: „Tak”, „Nie” ale również „Wstrzymuję się”.

Każdy mieszkaniec miasta może wyrazić opinię poprzez jednorazowe wypełnienie ankiety. Formularz zostanie udostępniony w Urzędzie Miasta Kołobrzeg,  u Pełnomocnika Prezydenta ds. budżetu obywatelskiego i partycypacji społecznej, u radnych Rady Miasta Kołobrzeg, u członków Zarządów Dzielnic, ale także w spółkach i jednostkach miejskich. Proces konsultacji prowadzi – koordynuje Joanna Pawlak, pełnomocnik prezydenta ds. budżetu obywatelskiego i partycypacji społecznej, tel. 94 35 51 590, email: j.pawlak@um.kolobrzeg.pl. Konsultacje w mieście prowadzone będą do 26 lutego.

Jak już informowaliśmy, swoje konsultacje w tym temacie prowadzi także Gmina Kołobrzeg. Opinię można wyrazić u sołtysów Gminy Kołobrzeg,  u radnych, w Urzędzie Gminy, w Bibliotece Publicznej w Gminie Kołobrzeg oraz w jej filiach w Budzistowie i Drzonowie, w Szkole Podstawowej w Drzonowie i w Dźwirzynie, a także w Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie oraz w  internetowo na stronie BIP.

Komentarze