Rozpoznajesz ich? Są poszukiwani listami gończymi

Kolejne listy gończe

We współpracy z policją kontynuujemy publikację wizerunków przestępców za którymi wydano listy gończe. Osoby, które rozpoznają poszukiwanych i mogą mieć wiedzę o miejscu ich pobytu proszone są o kontakt z kołobrzeską komendą.

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu publikuje kolejne wizerunki przestępców, w związku z wydanymi postanowieniami przez sąd lub prokuraturę o poszukiwaniu ich listami gończymi. Wszyscy poszukiwani powinni przebywać za kratami, lecz unikają wymiaru sprawiedliwości.

  • Ryszard Pospychała s. Czesława, urodzony 06.12.1958 roku poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową Poznań-Nowe Miasto, w celu tymczasowego aresztowania na okres 21 dni w związku z przestępstwem z art. 209 §1 KK. Mężczyzna uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, co obecnie jest przestępstwem.

 

  • Anatolie Potrimba s. Dumitru, urodzony 27.03.1994 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, w celu odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 156 §1 KK. Artykuł ten dotyczy przestępstwa wycięcia, infibulacji lub innego trwałego i istotnego okaleczenia żeńskiego narządu płciowego.

 

  • Andrzej Popiński s. Władysława, urodzony 27.08.1967 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu, w celu tymczasowego aresztowania na okres 14 dni.

 

  • Kamil Podpryga s. Ryszarda, urodzony 24.01.1984 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w celu odbycia kary 272 dni pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 209 §1 KK, czyli podobnie jak w pierwszym przypadku chodzi o alimenty.

 

  • Miłosz Miśta s. Mariusza, urodzony 26.11.1998 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w celu odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 286 §1 KK. Mężczyzna dokonał oszustwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

  • Michał Miller s. Eugeniusza, urodzony 01.02.1986 roku. Mężczyzna poszukiwany listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze i Wodzisławiu Śląskim, w celu tymczasowego aresztowania na okres 14 dni w związku z przestępstwami z art. 287 §1 i 267 §1 KK. Chodzi o oszustwa komputerowe związane z włamywaniem się na internetowe konta osób trzecich poprzez łamanie zabezpieczeń.

 

  • Izabela Lichtańska c. Antoniego, urodzona 22.02.1942 roku. Kobieta poszukiwana listem gończym wydanymi przez Sąd Okręgowy w Kaliszu, w związku z przestępstwami z art. 286 §1 i 294 §1 KK. Chodzi o oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości.

 

  • Zenon Latif s. Feliksa, urodzony 17.06.1975 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w celu odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 209 §1 KK. Mamy tu do czynienia z kolejnym alimenciarzem.

Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu ściganych proszone są o pilny kontakt pod numerami telefonów:797 422 560 – możliwość kontaktu przez wiadomość SMS; 47 78 46 511/512 – Dyżurny KPP Kołobrzeg; 47 78 46 599 – Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Kołobrzeg. Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: dyzurny.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl

Policjanci zapewniają pełną anonimowość.

Komentarze