Rozpoznajesz ich? Są poszukiwani listami gończymi

Kolejne listy gończe. Rozpoznajesz ich?

Wizerunki kolejnych przestępców poszukiwanych listami gończymi opublikowała kołobrzeska policja. Mundurowi proszą o pomoc w ich odnalezieniu i gwarantują anonimowość.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu poszukują przestępców za którymi wystawiono listy gończe w związku z różnymi przewinieniami. Wszyscy powinni odsiadywać zasądzone przez sąd wyroki, a nadal unikają kary. Publikujemy kolejne wizerunki osób które dopuściły się czynów zabronionych.

  • Marek Sekulski s. Kazimierza, urodzony 24.02.1963 roku. Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, w celu pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 299 §1 KK. Chodzi o pranie pieniędzy.

 

  • Bartosz Szymański s. Marka, urodzony 27.03.1994 roku. Mężczyzna poszukiwany jest listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Koszalinie, w celu odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 56 ust.1 UoPN, czyli za rozprowadzanie narkotyków.

 

  • Marcin Szkoła s. Jerzego, urodzony 05.10.1977 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu, w celu pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 278 §1 KK. Został skazany za kradzież.

 

  • Adam Strychanowski s. Jerzego, urodzony 19.10.1979 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w celu odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 157 §1 KK, za „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia”.

 

  • Wojciech Styczyński s. Stanisława, urodzony 05.01.1960 roku. Mężczyzna poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu, w celu tymczasowego aresztowania na okres 14 dni w związku z przestępstwem z art. 158 §1 KK, czyli za udział w bójce.

 

  • Tomasz Szulerecki s. Bogusława, urodzony 03.04.1979 roku. Mężczyzna poszukiwany listami gończymi wydanymi przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w celu odbycia łącznej kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 207 §1 i 244 KK. Chodzi o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad bliskim, a następnie niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych.

 

  • Jacek Szczygieł s. Józefa, urodzony 25.08.1965 roku. Mężczyzna poszukiwany listami gończymi wydanymi przez Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu i Świdnicy, w celu odbycia łącznej kary 3 lat i 6 miesięcy w związku z przestępstwami z art. 286 §1 i 284 §2 KK za oszustwo i przywłaszczenie.

 

  • Zenon Truchta s. Leopolda, urodzony 04.06.1971 roku. Mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, w celu odbycia kary 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 242 §1 KK polegające na samouwolnieniu się pozbawionego wolności. Poszukiwany złamał warunki odbywania kary ograniczenia wolności.

 

  • Michał Trzeciak s. Andrzeja, urodzony 04.11.1978 roku. Mężczyzna poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Kołobrzegu, w celu tymczasowego aresztowania na okres 14 dni w zw. z przestępstwem z art. 286 §1 KK, czyli oszustwem polegającym na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia cudzym majątkiem w celu osiągnięcia korzyści.

 

  • Olga Wodecka-Pac c. Mariana, urodzona 14.03.1984 roku. Kobieta poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Białogardzie, w celu odbycia kary 49 dni pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178a §1 KK, czyli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Wszystkie osoby, które znają miejsce pobytu ściganych proszone są o pilny kontakt pod numerami telefonów: 797422560 – możliwość kontaktu przez wiadomość SMS;477846511/512 – Dyżurny KPP Kołobrzeg;477846599 – Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP Kołobrzeg

Informacje można także przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: dyzurny.kolobrzeg@sc.policja.gov.pl

Policjanci zapewniają pełną anonimowość.

POP

Komentarze