Rusza dodatek osłonowy do prądu i gazu

Od dnia 5 stycznia 2022 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przyjmowane będą wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w jednej lub w dwóch równych ratach.

Wnioski będzie można składać do 31 października 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 roku, otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca 2022 roku, drugą do 2 grudnia 2022 roku. Pozostałym osobom, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 października 2022 roku, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej tutejszy ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia.

Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł,  osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Gdyby w ten sposób ustalona wysokość świadczenia była niższa niż 20 zł, dodatek nie będzie przysługiwał.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400,00zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
    •   850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
    •   1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie: 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;    750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;   1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;    1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej (w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, 78-100 Kołobrzeg do skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym ośrodka) jak i formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jednocześnie informuję, że w związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 4 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Komentarze