Rusza duży remont w okolicach portu [ZDJĘCIA, WIDEO]

Już w piątek startuje jedna z największych inwestycji drogowych zaplanowanych w Kołobrzegu na najbliższe miesiące.

Przebudowana zostanie ulica Obrońców Westerplatte.

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników i parkingów. Na miejscu wykonana zostanie też nowa kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i oświetlenie. Pojawią się też nowe elementy małej architektury. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł, a 1,1 mln pochodzi z  dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został ustalony na 25 maja 2022 r.

Już od 5 listopada należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu. Prace będą podzielone na etapy. Pierwszy obejmie swoim zakresem odcinek od wjazdu do garażu za budynkiem Politechniki do ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (mapka poniżej). Teren pierwszego etapu będzie ogrodzony bez możliwości przejazdu i ruchu pieszych. Co ważne, wyłączona zostaje strefa płatnego parkowania – obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ul. Westerplatte.

Komentarze