Rusza kwalifikacja do wojska

W polskiej armii nie ma obecnie obowiązku służby wojskowej. Jednak pewna grupa obywateli musi stawić się przed komisją lekarską i przejść kwalifikację wojskową. Kogo ona dotyczy?

1) 19-latkowie (mężczyźni urodzeni w 2005 r.);

2) mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli:

  1. okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  1. okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety w wieku 19-27 lat (urodzone w latach 1997–2005):

  1. posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej;
  2. kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz związanym z kształceniem w zakresie psychologii;
  3. lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii;

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego prowadzona będzie od 19 lutego do 12 marca 2024 r. w Klubie Wojskowym 12 Pułku Logistycznego w Kołobrzegu (ul. Łopuskiego 46).

 

Komentarze