Rusza rekrutacja do przedszkoli

Dziś o godz. 9.00 startują zapisy dzieci do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Wszelkich formalności można dopełnić poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach.

O czym powinni pamiętać rodzice? W składanym wniosku zgłoszeniowym wskazać należy trzy preferowane przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce pierwszego wyboru. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych kryteriów. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 marca do godziny 14. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 19.03.2024 r. od godz. 12.00 do 21.03.2024 r. do godz. 14.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego” na „przyjętego”.

Komentarze